Voorwaarden Uitlaatservice

PUK hondenuitlaatservice

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere hond die meegaat met de uitlaatservice van puk hondenservice.

1. Puk hondenservice laat uw hond in groepsverband loslopen in een daarvoor geschikt en veilig hondenuitlaatgebied, voor de duur van een uur per wandeling.

2. Puk hondenservice haalt de hond bij u thuis of op kantoor op, vervoert de hond in een regelmatig onderhouden bedrijfsbus die voorzien is van anti-slipmatten, een functionerende dakventilator en gescheiden transportvakken.

3. Uw hond dient sociaal in de omgang te zijn met soortgenoten en mensen en goed in groepsverband te kunnen functioneren.

4. De eigenaar zorgt ervoor dat de benodigde vaccinaties van de hond altijd up-to-date zijn en kan hiervan een inentingsbewijs overleggen. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, vlooien, wormen en oormijt.

5. Loopse teven, ongecastreerde reuen, zieke of kreupele honden en honden jonger dan 12 maanden kunnen niet mee in de groepswandeling. Als uw hond loops moet worden of ziek is, stelt u puk hondenservice daarvan op de hoogte.

6. Puk hondenservice behandelt iedere hond met de groots mogelijke zorg. Indien zij van mening is dat een hond niet naar behoren functioneert in de groep, zal samen voor een passende oplossing worden gezocht.

7. De hond dient opgenomen te zijn in de W.A. verzekering van de eigenaar. Eigenaar blijft te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor de hond alsook voor de eventuele schade die de hond toebrengt.

8. Mocht er iets gebeuren tijdens het vervoer en/of het uitlaten van uw hond dan heeft puk hondenservice het recht om naar de dichtst bijzijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijden voor de eigenaar.

9. Puk hondenservice kan de uitlaatservice annuleren of staken in geval van onvoorziene omstandigheden of indien zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, zoals bij onveilige weersomstandigheden of ziekte.

10. Puk hondenservice informeert u tijdig over haar verlofdagen. Zij zal, indien gewenst, hulp bieden bij het regelen van een vervangende uitlaatservice. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.

11. De betaling voor de wandelingen vindt vooraf plaats en per 10 of 20 wandelingen. De eigenaar dient het afgesproken bedrag contant te voldoen of bij te schrijven op bankrekeningnummer NL47 KNAB 0740 3026 71 op naam van PUK hondenservice.

12. Annulering van een wandeling dient de eigenaar van de hond minimaal 24 uur van tevoren te melden bij puk hondenservice, bij voorkeur per whatsapp, sms-bericht of telefonisch. Annulering van een wandeling op de wandeldag zelf wordt volgens het normale tarief doorberekend.

13. Bij beëindiging van het contract voor het uitlaten van uw hond, dient een opzegtermijn van een kalendermaand in acht te worden genomen.